Ważny komunikat

Informujemy, że EFIX Dom Maklerski S.A. zmienił nazwę na CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „Spółka”, „Dom Maklerski”)
Zmianie uległ również adres siedziby Spółki, aktualny przedstawiamy poniżej:
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa

Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą nową stroną internetową, adres strony internetowej Domu Maklerskiego z www.efixdm.pl zmienił się na www.ceresdi.pl. W związku ze zmianą adresu strony internetowej zmianie uległ także ogólny adres e-mail Domu Maklerskiego z biuro@efixdm.pl na biuro@ceresdi.pl.