CERES Dom Inwestycyjny SA z zezwoleniem na oferowanie instrumentów finansowych

Miło nam poinformować, że 29 stycznia 2021 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia CERES Domowi Inwestycyjnemu na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Jest to kolejny etap w ramach realizowanej strategii rozwoju CERES DI. Jest ona oparta na 3 filarach:

  1. Wnikliwa selekcja i stały monitoring oferty.
  2. Kompetencje i doświadczenie.
  3. Jakość, wartości, relacje.

Po otrzymaniu decyzji KNF skoncentrujemy się na zaoferowaniu Klientom instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych. CERES Dom Inwestycyjny jest butikowym domem maklerskim stworzonym i dopasowanym do potrzeb i oczekiwań najbardziej wymagających i zamożnych Klientów. W związku z tym nasza filozofia zakłada bardzo rygorystyczną, wnikliwą i systematyczną selekcję oferty i jej stały monitoring.

Z wyłonionych przez nas 10 – 12 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wybierzemy tylko pojedyncze fundusze, w których dane TFI jest według nas najlepsze. Oznacza to, że nasza oferta będzie liczyć 20 – 30 funduszy, gdyż hołdujemy podejściu nie liczby funduszy w ofercie, a ich jakości.

Znajdą się wśród nich fundusze krajowych oraz zagranicznych towarzystw, zarówno  fundusze otwarte jak i fundusze inwestycyjne zamknięte. Dodatkowo zaproponujemy najlepsze strategie oparte o alternatywne klasy aktywów, które pozwolą zarabiać naszym klientom niezależnie od koniunktury na rynkach giełdowych. Chcemy skorzystać z wieloletniego doświadczenia i sukcesów EQUES Investment TFI w tym obszarze: np. sekurytyzacja, nieruchomości, rynek energii odnawialnej czy tez aktywa niepubliczne.

Opracowanie oferty oraz jej odpowiednie zaprezentowanie Klientom wiąże się ze zbudowaniem i rozwijaniem wysokich i specjalistycznych kompetencji. Konstrukcją portfolio zajmie się wyodrębniony w strukturze CERES dział inwestycyjny złożony z doradców inwestycyjnych i analityków z wieloletnim doświadczeniem. W ramach rygorystycznej selekcji i analizy produktów inwestycyjnych zbudują oni ofertę funduszy, umożliwiającą tworzenie portfeli odpowiednich dla Klientów o zróżnicowanych potrzebach w zakresie stopy zwrotu i akceptujących różne poziomy ryzyka.

Obszar pozyskiwania, obsługi i tworzenia relacji  CERES z Klientami planujemy oprzeć przede wszystkim na współpracy z licencjonowanymi agentami firmy inwestycyjnej. Prowadzimy szereg rozmów z doradcami wyraźnie zainteresowanymi nawiązaniem współpracy. Bardzo budujące jest,  gdy widzimy ich reakcje na nasz pomysł rozwoju oparty na bardzo szerokiej selekcji oferty, wewnętrznych kompetencjach i budowania relacji w oparciu o zaufanie i zadowolenie Klientów w dłuższym okresie.

Koncentrujemy się na indywidualnej obsłudze, na procesie poznawania klienta i jego potrzeb, podobnie jak w najlepszych światowych modelach private banking czy wealth management. Dodatkowo pomocnym i wspierającym doradców narzędziem będzie wdrożony kompleksowy system informatyczny. Jest to platforma służąca do obsługi inwestycji. System oczywiście oferujemy i udostępniamy Klientom. Nie traktujemy go jednak jako narzędzie sprzedażowo transakcyjne (w tym miejscu stawiamy głównie na relacje z doradcami), a bardziej wsparcie w stałym i wygodnym dostępie do informacji o  stanie swoich inwestycji, posiadanych aktywów w ramach wybranych strategii i usług.

Wierzymy, że nasza strategia i filozofia pozwoli zaoferować wysokiej jakości rozwiązania inwestycyjne, wyselekcjonowane w sposób umożliwiający wybór Klientom, a doradcom wartościową i efektywną prezentację oferty, co razem przełoży się na satysfakcję Klientów i budowę długookresowej relacji i obustronnego zaufania.