AKTYWA W CERES DI PRZEKROCZYŁY ĆWIERĆ MILIARDA ZŁOTYCH

Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje o stanie aktywów klientów CERES Dom Inwestycyjny SA ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. Przekroczyły one we wrześniu 2021 roku poziom ćwierć miliarda złotych.

Jesteśmy samodzielnym i wyspecjalizowanym domem maklerskim skoncentrowanym na funduszach inwestycyjnych. Oferujemy PRECYZYJNIE WYSELEKCJONOWANE fundusze z rynku polskiego i zagranicznego. Pojedyncze fundusze w danej kategorii – najlepsze z najlepszych. Dzięki temu Klient wybiera z kilku wiodących rozwiązań, a nie z setek dostępnych na rynku. Wierzymy, że tak skonstruowana, przejrzysta i przygotowana INACZEJ, niż w dotychczas dostępnych rozwiązaniach, oferta oraz koncentracja na indywidualnych potrzebach inwestorów mają szczególną wartość dla naszych Klientów.