Spotkanie z klientami CERES Domu Inwestycyjnego

Za nami kolejne udane spotkanie z Klientami CERES DI – tym razem widzieliśmy się w Sopocie.
Partnerem merytorycznym wydarzenia było EQUES Investment TFI, którego prezes Tomasz Korab omówił bieżącą sytuację gospodarczą i przedstawił prognozy rynkowe na najbliższe miesiące. Zaprezentował też wyniki publicznych funduszy rynkowych EQUES.
Hubert Królak opowiedział o filozofii działania CERES DI opartej na zaufaniu, bezpieczeństwie i długofalowych relacjach oraz budowaniu wartości dla Klienta.
Nie zabrakło też interesujących pytań i ciekawych dyskusji.

Dziękujemy za udział w spotkaniu obecnym i przyszłym Klientom CERES DI oraz naszym doradcom z Trójmiasta.