Rekordowe ceny energii w Unii Europejskiej

Rekordowe ceny energii w całej Europie. 
Jak pokazują najnowsze dane Eurostatu wzrost cen energii w UE wyniósł w lipcu 38,3% rdr, po rekordowym wzroście w czerwcu o 41,1% rdr. Analizowana kategoria pokazuje dane dot. cen paliw, gazu oraz prądu.  

Rozbijając kategorię „energia” na poszczególne podkategorie, widać, że największe wzrosty odnotowuje gaz – średnia europejska wzrostu cen to w lipcu to 52,2% rdr. Ceny prądu w ubiegłym miesiącu wzrosły o średnio 31,3%, natomiast paliw (benzyna, olej napędowy i inne paliwa) o 37,1% rdr. Według Eurostatu stopa inflacji dla energii w ostatnich miesiącach jest najwyższa od czasu opublikowania zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w 1997 roku. 

Jeśli chodzi o Polskę to zgodnie z obliczeniami Eurostatu w lipcu ceny gazu w naszym kraju wzrosły o 45,8%, paliwa o 37,5%, a prądu o 5,1% rdr. Wysoka nieprzewidywalność co do dalszego zachowania cen energii pozostanie jednym z głównych czynników ryzyka dla europejskich gospodarek w drugiej połowie roku.