Kraje, które mogą mieć problemy z wodą

Woda pitna coraz trudniej dostępna. Według raportów ONZ nawet 2 miliardy ludzi żyją obecnie bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Na 1/4 globu jest odczuwalny brak wody określany jako wysoki lub ekstremalnie wysoki, na drugim końcu skali jest 30% światowej populacji, który pozostał w niskiej strefie zagrożenia niedoborami. Wśród krajów wymienianych, jako zagrożone są m.in. państwa Afryki Północnej, Płw. Arabskiego czy środkowej i południowej Azji. 

Jednak jak pokazują szacunki World Resources Institute w roku 2040, problem może się rozprzestrzenić także na inne kraje np. Hiszpanię, Grecję, Turcję czy Chile. Według prognoz, 44 kraje za niespełna 20 lat staną w obliczu „ekstremalnie wysokiego” lub „wysokiego” poziomu deficytu wody. Powodem pogłębiania się problemu jest przyśpieszająca urbanizacja, wzrost liczby ludności, zmiany klimatyczne i rozwój gospodarczy wywierający presję na systemy wodociągowe.