Dekada transformacji energetycznej

W 2011 roku paliwa kopalniane (ropa naftowa, gaz oraz węgiel) odpowiadały w Unii Europejskiej za produkcję prawie 50% energii elektrycznej, a źródła odnawialne tylko za 18%. Dekadę później proporcje te się praktycznie wyrównały i już 32% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, udział paliw kopalnianych spadł natomiast do 36%.

Jeżeli chodzi o poszczególne kraje Unii Europejskiej, to tutaj mamy bardzo zróżnicowany obraz. We Francji dominują elektrownie jądrowe, które odpowiadają za ponad połowę całej produkcji. W Niemczech głównym źródłem pozostaje węgiel, który generuje około 30% energii. We Włoszech na pierwszym miejscu znajduje się gaz ziemny, z którego pochodzi ponad 40% prądu.  W Hiszpanii natomiast najwięcej energii elektrycznej wytwarzają elektrownie wiatrowe i odpowiadają one za jedną trzecią całej generacji.

Polska ma w tym obszarze bardzo dużo do nadrobienia, ponieważ produkujemy ponad 70% prądu z węgla. Niestety pozostajemy niekwestionowanym liderem emisji dwutlenku węgla na kilowatogodzinę w całej Unii Europejskiej, co negatywnie wpływa na jakość naszego powietrza.