Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej

CERES Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna
sporządzona zgodnie z pkt 3.5 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Na podstawie oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej CERES Dom Inwestycyjny S.A. („CERES”),  Zarząd CERES powziął następujące informacje o powiązaniach członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CERES:

Pan Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES – jest powiązany ze spółką EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CERES – poprzez zasiadanie w Zarządzie EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Pan Sławomir Kolarz  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CERES – nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CERES.

Pan Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej CERES – nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CERES,

Pan Robert Wąchała  – Członek Rady Nadzorczej CERES – nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CERES,