Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 03.06.2015 r. NWZ na dzień 02.07.2015 r