Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 31.03.2017r. ZWZ na dzień 26.04.2017r.