Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 25.06.2014 r. oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach