Ogłoszenie zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.03.2020 roku o zwołaniu na dzień 23.04.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia