FUNDUSZE. SELEKCJA. ZARZĄDZANIE

Wszyscy stykamy się z mnogością rozwiązań i niemalże nieograniczoną ofertą w wielu dziedzinach. Rzeczywistość jest coraz bardziej złożona. Przekonanie, że dokonaliśmy najlepszego wyboru staje się coraz trudniej osiągalne i tym samym coraz bardziej poszukiwane.

Dlatego w CERES Dom Inwestycyjny koncentrujemy się w pełni na Kliencie i jego rzeczywistych potrzebach w obszarze inwestycji i pomnażania majątku. Jesteśmy niezależnym domem maklerskim. Zarabiamy i istniejemy, gdy Klienci są zadowoleni ze współpracy z nami. Zależy nam na budowaniu trwałych z nimi relacji, dlatego podejmujemy następujące działania:

  • Zajmujemy się jedynie obszarem inwestycyjnym, który jest naszą zawodową pasją i na którym dobrze się znamy.
  • Oferujemy wyselekcjonowane FIO i FIZ z rynku polskiego i zagranicznego. Pojedyncze fundusze w kategorii – najwyżej ocenione przez nas. Klient wybiera z kilku wiodących rozwiązań, a nie z setek dostępnych na rynku.
  • Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym i zarządzaniu majątkiem.
  • Systematycznie dostarczamy Klientom cykliczne i wartościowe rekomendacje inwestycyjne.
  • Jakość – koncentrujemy się na indywidualnej obsłudze Klienta przez doświadczonych pracowników. Na procesie poznawania Klienta i jego potrzeb, podobnie jak w najlepszych światowych modelach private banking czy wealth management.
Dowiedz się więcej

Zarząd

Członek Zarządu

Michał Parkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z rynkiem finansowym od początku kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w relacjach ze strategicznymi klientami oraz planowaniu majątku i sukcesji.

Członek Zarządu

Łukasz Nowak

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na rynku kapitałowym od ponad 10 lat. Posiada doświadczenie w nadzorze zgodności, zarządzania ryzykiem oraz audycie wewnętrznym.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Korab

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581.
Więcej
Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Świątek

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej
Członek Rady Nadzorczej

Robert Wąchała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem podmiotów rynku kapitałowego.
Więcej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Maciej Kolarz

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 322, licencję maklera papierów wartościowych nr 436 oraz tytuły CFA i MBA.
Więcej

Historia

Jesteśmy niezależnym domem maklerskim, działającym pod marką CERES Dom Inwestycyjny S.A. od 2020 roku.

03.2020
KNF wyraziła zgodę na nabycie EFIX DM przez EQUES.
05.2020
Zmiana nazwy na CERES DI i przeniesienie spółki do Warszawy.
01.2021
Zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
06.2021
Aktywa w CERES DI przekroczyły kwotę 100 mln zł.
04.2020
Zmiana strategii EFIX DM – zakończenie działalności na rynku FOREX. Tomasz Korab powołany na Przewodniczącego RN.
10.2020
GPW wycofuje CERES DI z obrotu na New Connect.
02.2021
Wdrożenie serwisu online eCERES.
09.2021
Aktywa w CERES DI przekroczyły ćwierć miliarda zł.