O firmie

CERES Dom Inwestycyjny SA jest niezależnym domem maklerskim oferującym wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, wyspecjalizowanym w doradztwie inwestycyjnym i zarządzaniu majątkiem dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Naszym celem jest zapewnienie Klientom komfortowych i stabilnych warunków inwestowania, przy zachowaniu jak najwyższej jakości świadczonych usług. Proponujemy rozwiązania oparte o potrzeby Klientów, chronimy i pomnażamy ich majątek, oraz pomagamy w zachowaniu go dla przyszłych pokoleń. Jako aktywny uczestnik rynku finansowego chcemy wspierać i promować rozwój niezależnych domów maklerskich, które zachowują wysokie standardy etyczne w biznesie oraz budują długofalowe, partnerskie relacje z Klientami.  

Działalność koncentrujemy przede wszystkim w obszarze funduszy inwestycyjnych, jesteśmy w tej dziedzinie profesjonalistami i pasjonatami. Naszą specjalistyczną wiedzę wykorzystujemy w rozbudowanym procesie selekcji. Poddajemy szczegółowej analizie wiele spośród dostępnych rozwiązań aby finalnie wprowadzić do portfolio tylko te, które spełniają rygorystyczne kryteria w zakresie zarządzania ryzykiem, skuteczności zarządzania oraz przewidywalności i stabilności wyników. Naszą przewagą nie jest więc ilość, ale wysoka jakość starannie dobieranych do oferty rozwiązań inwestycyjnych, będąca efektem profesjonalnego procesu selekcji.

CERES Dom Inwestycyjny SA świadczy usługi za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej. Akcjonariuszem większościowym CERES Dom Inwestycyjny SA jest EQUES Investment TFI SA, Towarzystwo tworzące i zarządzające funduszami pod marką EQUES od 2012 roku, specjalizujące się w innowacyjnych rozwiązaniach stosujących sprawdzone strategie oparte o alternatywne i rynkowe klasy aktywów.

Członek Zarządu

Maciej Bartosz Barszczewski

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1973 z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 25 lat.

Członek Zarządu

Łukasz Dybek

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 3110 z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Z rynkiem finansowym i kapitałowym związany od 10 lat.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Korab

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581.
Więcej
Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Świątek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Więcej
Członek Rady Nadzorczej

Robert Wąchała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem podmiotów rynku kapitałowego.
Więcej
Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Maciej Kolarz

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 322, licencję maklera papierów wartościowych nr 436 oraz tytuły CFA i MBA.
Więcej