Oferta

Fundusze inwestycyjne

Wierzymy, że o przewadze nie decyduje ilość funduszy w ofercie, ale ich staranna selekcja. Doborem funduszy do oferty i ich weryfikacją zajmuje się zespół profesjonalistów złożony z licencjonowanych doradców inwestycyjnych, maklerów i analityków, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w wiodących instytucjach finansowych. Wszystkie fundusze w ofercie podlegają okresowej weryfikacji. W celu optymalizacji portfolio regularnie dokonujemy przeglądu funduszy i stale monitorujemy dostępne na rynku rozwiązania. Chcemy zapewnić Klientom poczucie bezpieczeństwa, że decydując się na inwestycję w dowolny fundusz z naszej oferty, wybierają dokładnie i profesjonalnie sprawdzone rozwiązanie, wyselekcjonowane z setek dostępnych na rynku funduszy i spełniające rygorystyczne kryteria w zakresie jakości zarządzania.

W ramach oferty Klienci mają do dyspozycji fundusze inwestycyjne o zróżnicowanych profilach ryzyka i oparte o różne klasy aktywów. Oferujemy fundusze polskie i zagraniczne, a naszą specjalnością są fundusze inwestycyjne zamknięte:

  • rynku kapitałowego, z szerokim spektrum strategii inwestycyjnych od akumulacji majątku, poprzez zrównoważone do absolutnej stopy zwrotu o różnych poziomach zaangażowania na rynku akcji a także klasyczne strategie akcyjne,
  • rynku niepublicznego inwestujące w wierzytelności, nieruchomości, odnawialne źródła energii, nieruchomości, aktywa niepubliczne.

Obecnie, w okresie oczekiwania na rozszerzenie zezwolenia o oferowanie instrumentów finansowych, fundusze inwestycyjne zamknięte dostępne są w ramach usługi zarządzania majątkiem.

Doradztwo inwestycyjne

To propozycja dla Klientów, którzy aktywnie inwestują, mają doświadczenie i wiedzę o rynkach finansowych, ale potrzebują merytorycznego wsparcia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Współpracę rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji finansowej Klienta. W zależności od celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu rekomendujemy optymalną  strategię, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym Klienta. Do dyspozycji Klientów lokujących min. 500 tys. złotych przygotowaliśmy portfele modelowe, oparte o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Portfele modelowe reprezentują pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji. Dla Klientów z aktywami powyżej 2 mln złotych udostępniamy możliwość stworzenia portfela „na miarę”, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji.

W ramach doradztwa inwestycyjnego Klienci otrzymują profesjonalne analizy i rekomendacje ekspertów zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji. W oparciu o analizy ekspertów, mając do dyspozycji wsparcie doradców i znając rekomendowaną strukturę portfela, Klienci samodzielnie podejmują decyzje i składają zlecenia, zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz pełną kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi.

Zarządzanie majątkiem

W ramach zarządzania majątkiem oferujemy kompleksową usługę obejmującą zarówno stworzenie optymalnej z punktu widzenia Klienta strategii inwestycyjnej, jak również pełną obsługę w zakresie transakcyjnym, stały monitoring i aktywne zarządzanie portfelem. W odróżnieniu od doradztwa inwestycyjnego wszelkie decyzje dotyczące zmiany alokacji portfela i zaangażowania w poszczególne instrumenty finansowe są dokonywane przez zarządzającego w zależności od koniunktury gospodarczej, zawsze w oparciu o uzgodnioną z Klientem strategię inwestycyjną.

Usługa dostępna jest w dwóch wariantach:

  • zarządzanie modelowe, oferujące strategie o różnym stopniu ryzyka, oparte o wyselekcjonowane fundusze polskie i  zagraniczne,
  • zarządzanie indywidualne, gdzie Klient w porozumieniu z zarządzającym ustala własną, spersonalizowaną strategię inwestycyjną, mając do dyspozycji pełne spektrum instrumentów finansowych i papierów wartościowych: fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje.

W każdym przypadku podstawą wyboru strategii zarządzania jest analiza indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jego doświadczenie w inwestycjach, profil ryzyka i wysokość oczekiwanej stopy zwrotu. Usługę proponujemy Klientom dysponującym aktywami o wartości powyżej 2 mln złotych i oczekujących profesjonalnego i kompleksowego zarządzania powierzonym kapitałem.