Fundusze inwestycyjne

Wierzymy, że o przewadze nie decyduje jak największa liczba funduszy w ofercie, ale ich staranna, metodologiczna i systematyczna selekcja. Dlatego oferta liczy kilkanaście funduszy otwartych i zamkniętych, krajowych oraz zagranicznych towarzystw.

Hołdujemy podejściu jakości funduszy w ofercie, a nie ich liczby.

Fundusze – to nasza pasja i specjalizacja. W grupie CERES DI i EQUES Investment TFI zajmujemy się funduszami inwestycyjnymi od lat. Jesteśmy w tym ekspertami. Sami także tworzymy i zarządzamy funduszami, dlatego dobrze wiemy, jak je wszechstronnie analizować i oceniać.

Selekcja poprzez: Zespół. System. Dywersyfikację.

Zespół:

Metodyczna i systematyczna selekcja to kluczowy element naszej strategii, dlatego doborem funduszy do oferty i ich weryfikacją zajmuje się wyodrębniony w CERES DI Departament Inwestycyjny, zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w wiodących instytucjach finansowych złożony z:

 • Licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
 • Maklerów i analityków.
 • Ekspertów.

System:

Wszystkie produkty inwestycyjne w ofercie podlegają cyklicznej i metodycznej weryfikacji. Umożliwia to stałą optymalizację oferty i przygotowanie najlepszych możliwych portfeli inwestycyjnych:

 • Regularnie dokonujemy przeglądu produktów inwestycyjnych.
 • Stale monitorujemy dostępne na rynku rozwiązania.

W tym celu opracowaliśmy system 4-etapowego procesu selekcji, obejmujący poniższe elementy:

 1. Analiza dostępnych rozwiązań inwestycyjnych.
 2. Weryfikacja i selekcja przeanalizowanych produktów inwestycyjnych zgodnie z zasadami autorskiej metodologii.
 3. Rekomendacja wyboru zweryfikowanych produktów inwestycyjnych z wykorzystaniem procedury flag produktowych.
 4. Systematyczny i stały monitoring funduszy będących w ofercie oraz nieustanne poszukiwanie nowych, interesujących rozwiązań na rynku.

Dywersyfikacja:

Hołdujemy przekonaniu, że kluczowym czynnikiem jest najwyższa jakość funduszy w ofercie, a nie ich liczba . W ramach oferty Klienci mają do dyspozycji fundusze inwestycyjne o zróżnicowanych profilach ryzyka i oparte o różne klasy aktywów, zarówno polskie jak i zagraniczne, fundusze otwarte i zamknięte.

Dodatkowo naszą specjalnością są fundusze inwestycyjne zamknięte:

 1. Rynku kapitałowego, z szerokim spektrum strategii inwestycyjnych od akumulacji majątku, poprzez zrównoważone do absolutnej stopy zwrotu o różnych poziomach zaangażowania na rynku akcji, a także klasyczne strategie akcyjne.
 2. Rynku niepublicznego – proponujemy wiodące strategie oparte o alternatywne klasy aktywów, które pozwolą zarabiać naszym klientom niezależnie od koniunktury na rynkach giełdowych – rynku niepublicznego inwestujące w wierzytelności, nieruchomości, odnawialne źródła energii, nieruchomości, aktywa niepubliczne.

Oferta wybranych dla Klientów przez CERES Dom Inwestycyjny produktów inwestycyjnych (link do załącznika/podstrony z dostępnymi funduszami).

Jeżeli jesteś zainteresowany:

Partnerzy

W ofercie CERES Domu Inwestycyjnego dostępne są wyselekcjonowane fundusze naszych partnerów: