Zarządzanie majątkiem

Zarządzanie majątkiem – kompleksowa usługa obejmująca zarówno stworzenie optymalnej z punktu widzenia Klienta strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie portfelem Klienta przez naszych specjalistów.

Przed inwestycją:

w każdym przypadku podstawą wyboru strategii zarządzania jest:

  • Analiza indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta.
  • Doświadczenie w inwestycjach.
  • Poziom akceptowanej zmienności inwestycji (profil ryzyka).
  • Wysokość oczekiwanej stopy zwrotu.

Rozpoczęcie inwestycji:

strategie zarządzanie majątkiem świadczone są na 2 poziomach:

Kwota inwestycjiStrategie portfeli inwestycyjnych.
Od 2 mln złotychZarządzanie modelowe: oferujące strategie o różnym stopniu ryzyka, oparte o wyselekcjonowane fundusze polskie i  zagraniczne.
Od 5 mln złotychZarządzanie indywidualne: Klient w porozumieniu z zarządzającym ustala własną, spersonalizowaną strategię inwestycyjną, mając do dyspozycji pełne spektrum instrumentów finansowych i papierów wartościowych: fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje.

Przebieg inwestycji:

Klienci otrzymują regularne i profesjonalne raporty okresowe przygotowane przez naszych ekspertów z aktualnym składem Portfela Klienta, podsumowaniem stanu inwestycji, a także przedstawieniem planów na kolejny okres inwestycji.