Informacje dla Klientów

Informacje na temat CERES Domu Inwestycyjnego SA oraz świadczonych usług maklerskich
POBIERZ
Polityka klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym SA
POBIERZ
Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji w CERES Domu Inwestycyjnym SA
POBIERZ
Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez CERES Dom Inwestycyjny SA
POBIERZ
Regulamin wybranych usług maklerskich w CERES Domu Inwestycyjnym SA
POBIERZ
Regulamin zarządzania konfliktami interesów CERES Domu Inwestycyjnego SA
POBIERZ
Tabela opłat i prowizji za świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny SA
POBIERZ

Tabele opłat TFI

TFI Allianz Duo – tabela opłat
POBIERZ
TFI Allianz – tabela opłat
POBIERZ
VIG/C-QUADRAT TFI – tabela opłat
POBIERZ
Skarbiec TFI TOP Funduszy – tabela opłat
POBIERZ
Skarbiec TFI Global SFIO – tabela opłat
POBIERZ
Skarbiec TFI FIO – tabela opłat
POBIERZ
Quercus TFI – tabela opłat
POBIERZ
Ipopema TFI – tabela opłat
POBIERZ
Investors TFI – tabela opłat
POBIERZ
Generali TFI – tabela opłat
POBIERZ
Franklin Templeton SICAV – tabela opłat
POBIERZ
Franklin Templeton FIO – tabela opłat
POBIERZ
Superfund TFI – tabela opłat
POBIERZ