Relacje inwestorskie

Dokumenty korporacyjne

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
POBIERZ
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym polityki wynagradzania za rok 2018
POBIERZ
Zasady Ładu Korporacyjnego
POBIERZ
Struktura organizacyjna
POBIERZ
Statut Spółki
POBIERZ