Informacje o Domu Maklerskim

Informacje o WZA

2020

Ogłoszenie Zarządu CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17.07.2020 roku o zwołaniu na dzień 13.08.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POBIERZ
Opinia Zarządu CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
POBIERZ
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania prawa głosu
POBIERZ
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. zaplanowane na dzień 13 sierpnia 2020 roku
POBIERZ
Ogłoszenie zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.03.2020 roku o zwołaniu na dzień 23.04.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POBIERZ
Opinia zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
POBIERZ
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX Dom Maklerski S.A. zaplanowane na dzień 23 kwietnia 2020 roku
POBIERZ
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu i wykonywania prawa głosu
POBIERZ
Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POBIERZ
Ogłoszenie zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 01.04.2020 roku o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.04.2020 roku
POBIERZ

Archiwum