Informacje o Domu Maklerskim

Organy spółki

ZARZĄD

Łukasz Nowak – Członek Zarządu 

RADA NADZORCZA

Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej (tymczasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu)
Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Sławomir Kolarz – Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała – Członek Rady Nadzorczej