Informacje o Domu Maklerskim

Organy spółki

ZARZĄD

Hubert Królak – Prezes Zarządu 
Łukasz Nowak – Członek Zarządu 

RADA NADZORCZA

Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Sławomir Kolarz – Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała – Członek Rady Nadzorczej