Informacje o Domu Maklerskim

Organy spółki

ZARZĄD

Maciej Barszczewski – Członek Zarządu
Łukasz Nowak – Członek Zarządu 
Hubert Królak – Członek Zarządu 

RADA NADZORCZA

Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Sławomir Kolarz – Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała – Członek Rady Nadzorczej