Informacje o Domu Maklerskim

Organy spółki

ZARZĄD

Łukasz Nowak – Członek Zarządu 
Michał Parkowski – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Sławomir Kolarz – Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała – Członek Rady Nadzorczej