Relacje inwestorskie

Organy spółki

ZARZĄD

Maciej Barszczewski – Członek Zarządu
Łukasz Dybek – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Tomasz Korab – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Świątek – Sekretarz Rady Nadzorczej
Sławomir Kolarz – Członek Rady Nadzorczej
Robert Wąchała – Członek Rady Nadzorczej