Informacje o Domu Maklerskim

Raporty bieżące – archiwum

2019

EBI

Raport bieżący EBI 26/2019

Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 25/2019

Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 23/2019

Powołanie Członka Zarządu oraz nowa kadencja Zarządu Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 22/2019

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 21/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października 2019 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r. Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2019

Informacja dotycząca raportu rocznego Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 16/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2019

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2019

Zmiana adresu Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2019

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 10/2019

Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2019

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta przez Organizatora ASO Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2019

Rezygnacja Prokurenta Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2019

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz 2019 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2019

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

POBIERZ

ESPI

RB-W_ASO 3/2019

Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
RB_ASO 1/2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 15 października 2019 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu EFIX DM

POBIERZ
RB-W_ASO 1/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.

POBIERZ

2018

EBI

Raport bieżący EBI 23/2018

Rezygnacja Członka Zarządu EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2018

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017- korekta

POBIERZ
Raport bieżący EBI 19/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2018

Otrzymanie upomnienia od GPW EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport roczny EBI 17/2018

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017 – korekta EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport roczny EBI 16/2018

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2018

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2018

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta przez Organizatora ASO EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna

POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2018

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2018

Uzupełnienie raportu 7/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2018

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały o nowej kadencji Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2018 roku

POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2018

Zawarcie umowy z firmą audytorską na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017

POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2018

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 14.02.2018 r.

POBIERZ

ESPI

Raport bieżący RB_ASO 4/2018

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu EFIX DM

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 4/2018

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 3/2018

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 2/2018

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 14 lutego 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 2/2018

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 1/2018

Rozwiązanie istotnej umowy EFIX DM

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 1/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ

2017

EBI

Raport bieżący EBI 15/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2017

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 05.12.2017 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2017

Objęcie 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2017

Objęcie 8.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 5/2017

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 26 kwietnia 2017 roku

POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A na dzień 26.04.2017 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2017

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2016

POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

POBIERZ

ESPI

Raport bieżący RB_ASO 9/2017

Zawarcie istotnej umowy

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 8/2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 5 grudnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 7/2017

Zmiany w kapitale zakładowym spółki zależnej

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 6/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 05.12.2017 r.

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 6/2017

Istotna umowa

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 5/2017

Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H.

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 5/2017

Objęcie 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 4/2017

Objęcie 8.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 4/2017

Przydział obligacji spółki zależnej

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 3/2017

Objęcie 17.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 3/2017

Emisja obligacji spółki zależnej

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 2/2017

Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 25.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H

POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 1/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A na dzień 26.04.2017 r.

POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 1/2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ EFIX Dom Maklerski S.A.w dniu 26 kwietnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu

POBIERZ

2016

EBI

Raport bieżący EBI 12/2016

Finał konkursu Benzinga Fintech Awards – główna nagroda

POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2016

Finał konkursu Benzinga Fintech Awards

POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 30.03.2016 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2016

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej (rozszerzenie zakresu)

POBIERZ
Raport bieżący EBI 5/2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2016

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2015

POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2016

Zmiana adresu Spólki

POBIERZ

ESPI

Raport bieżący emitent 5/2016

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 30 marca 2016 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 3/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 30.03.2016 r.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 2/2016

Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

POBIERZ
Raport bieżący emitent RB_ASO 2/2016

Objęcie udziałów pokrytych aportem przez EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 1/2016

Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

POBIERZ
Raport bieżący emitent RB_ASO 1/2016

Informacja poufna – uchwała Rady Nadzorczej

POBIERZ

2015

EBI

Raport bieżący EBI 35/2015

Zawarcie istotnej umowy.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 34/2015

Zawarcie istotnej umowy.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 33/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 32/2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 31/2015

Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

POBIERZ
Raport bieżący EBI 29/2015

Istotna umowa

POBIERZ
Raport bieżący EBI 28/2015

Nowa kadencja Zarządu Spółki

POBIERZ
Raport bieżący EBI 27/2015

Zmiana składu Rady Nadzorczej EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 26/2015

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 02 lipca 2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 25/2015

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym zakładane zmiany statutu Spółki.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 24/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 23/2015

Powołanie Prokurenta Spółki

POBIERZ
Raport bieżący EBI 22/2015

Rezygnacja Członka Zarządu

POBIERZ
Raport bieżący EBI 21/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 02.07.2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2015

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

POBIERZ
Raport bieżący EBI 19/2015

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2015

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 17/2015

Uzupełnienie raportu 15/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2015

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2015

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2015

Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2015

Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS

POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2015

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego – korekta

POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2015

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego.

POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2015

Nowa kadencja Zarządu Spółki

POBIERZ
Raport bieżący 1/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

POBIERZ

ESPI

Raport bieżący emitent 16/2015

Informacja o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 15/2015

Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 13/2015

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02 lipca 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udziału w głosach

POBIERZ
Raport bieżący emitent 11/2015

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym zakładane zmiany statutu Spółki.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 10/2015

EFIX DOM MAKLERSKI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 02.07.2015 r.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 8/2015

RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 5/2015

RB-W_ASO: Objęcie 80.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F.

POBIERZ
Raport bieżący emitent 4/2015

RB-W_ASO: Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 80.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F.

POBIERZ

2014

EBI

Raport bieżący 14/2014

Informacja bieżąca – udzielenie licencji na oprogramowanie

POBIERZ
Raport bieżący 12/2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E

POBIERZ
Raport bieżący 11/2014

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D i E

POBIERZ
Raport bieżący 9/2014

Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku

POBIERZ
Raport bieżący 7/2014

Korekta raportu nr 5/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A.na dzień 25.06.2014 r.

POBIERZ
Aktualny tekst Statutu Spółki 6/2014
POBIERZ
Brzmienie postanowień Statutu przed i po zmianach 6/2014
POBIERZ
Jednolity tekst Statutu Spółki 6/2014
POBIERZ
Raport bieżący 6/2014

Odwołanie członka Zarządu

POBIERZ
Raport bieżący 1/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

POBIERZ

2013

EBI

Raport bieżący 10/2013

Powołanie Członka Zarządu

POBIERZ
Raport bieżący 8/2013

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

POBIERZ
Raport bieżący 6/2013

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G

POBIERZ
Raport bieżący 4/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

POBIERZ
Raport bieżący 3/2013

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii G

POBIERZ
Raport bieżący 2/2013

Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

POBIERZ
Raport bieżący 1/2013

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

POBIERZ