Relacje inwestorskie

Regulaminy

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych
POBIERZ
Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji w CERES Domu Inwestycyjnym S.A.
POBIERZ
Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych
POBIERZ
Regulamin świadczenia usługi DI, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym
POBIERZ