Informacje o Domu Maklerskim

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 i 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta jest dostępne pod poniższym adresem:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df – nr KRS 0000348420.

Sprawozdania za lata wcześniejsze znajdują się w Archiwum.