Relacje inwestorskie

Strategia

Zarząd Spółki tworząc podstawy strategii rozwoju kieruje się w dużej mierze potrzebami jakie stawia rynek, prognozami dotyczącymi jego rozwoju oraz doświadczeniem osób zarządzających i kluczowych pracowników. 

Strategia rozwoju CERES Domu Inwestycyjnego S.A. opiera się przede wszystkim na wzmocnieniu pozycji na rynku oraz dalszej ekspansji w ramach prowadzonej działalności maklerskiej. Dotyczy to głównie ustawicznego zwiększania aktywów w zakresie dystrybucji funduszy inwestycyjnych i świadczenia usług zarządzania portfelem poprzez wprowadzanie nowych strategii dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi dla CERES Domu Inwestycyjnego S.A. kluczową wartość, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój. Wraz ze wzrostem skali prowadzonej działalności następował będzie wzrost zatrudnienia. CERES Dom Inwestycyjny S.A. systematycznie zwiększa liczbę zatrudnionych pracowników o wysokich kwalifikacjach. Emitent w perspektywie najbliższych miesięcy planuje rozszerzenie działalności maklerskiej o oferowanie instrumentów finansowych.