Inwestycje

Usługi maklerskie świadczone przez zespół specjalistów, w tym doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych.

Usługi wykonywane przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.
Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

header

Korzyści

Doświadczony zespół inwestycyjny

Kontrola i monitoring portfela

Strategie indywidualne dopasowane do oczekiwań

Globalne oraz zdywersyfikowane podejście do inwestowania

Doradztwo
inwestycyjne

Zarządzanie
aktywami

Fundusze
inwestycyjne