Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 390 36 80
fax: (+ 48) 22 370 29 68

NIP: 209-000-17-47
REGON: 301346369
KRS: 0000348420

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 12 357 000,00 zł

KONTAKT DLA AGENTÓW

Tel.: (+ 48) 22 390 36 80
Fax: (+ 48) 22 370 29 68

afi@ceresdi.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Tel.: (+ 48) 22 390 36 80
Fax: (+ 48) 22 370 29 68

biuro@ceresdi.pl

KONTAKT DLA KLIENTÓW

Tel.: (+ 48) 22 390 36 80
Fax: (+ 48) 22 370 29 68

biuro@ceresdi.pl