AGENCI FIRMY INWESTYCYJNEJ

CERES Dom Inwestycyjny S.A. świadczy usługi na rzecz klientów za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022, poz. 861, „Ustawa o Obrocie”).

Agentami CERES Domu Inwestycyjnego S.A. („Dom Maklerski”) są osoby fizyczne uprawnione do wykonywania w szczególności następujących czynności:

  1. poszukiwania osób zainteresowanych Usługami Maklerskimi oraz informowania ich o działalności Dom Maklerski,
  2. zawierania umów umożliwiających świadczenie Usług Maklerskich, w szczególności umów umożliwiających świadczenie usług zgodnie z art. 13 Ustawy o Obrocie,
  3. zawierania umów o świadczenie Usług Maklerskich przez Dom Maklerski, w tym podejmowanie działań wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do zawarcia takiej umowy,
  4. przyjmowania zapisów na Instrumenty Finansowe, przyjmowania i przekazywania zleceń.

Wykonując wskazane wyżej czynności Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od klientów.

Agentami Domu Maklerskiego są:

  • Drążek Marek – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eMDe expert Marek Drążek, NIP 8132263433, REGON 368404442
  • Małek Łukasz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WEALTH HUB ŁUKASZ MAŁEK, NIP 9141467472, REGON 380537808
  • Naczmański Radosław – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Naczmański, NIP: 891 147 90 69, REGON: 389278580
  • Syczewski Jarosław – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROSŁAW SYCZEWSKI, NIP: 5421378081, REGON: 369715606
  • Zieliński Grzegorz – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FAIR Finance Grzegorz Zieliński, NIP: 813 115 09 39, REGON: 366638489