Agenci firmy
inwestycyjnej

CERES Dom Inwestycyjny S.A. świadczy usługi na rzecz klientów za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022, poz. 861, „Ustawa o Obrocie”).

Agentami CERES Domu Inwestycyjnego S.A. („Dom Maklerski”) są osoby fizyczne uprawnione do wykonywania w szczególności następujących czynności:

 1. poszukiwania osób zainteresowanych Usługami Maklerskimi oraz informowania ich o działalności Dom Maklerski,
 2. zawierania umów umożliwiających świadczenie Usług Maklerskich, w szczególności umów umożliwiających świadczenie usług zgodnie z art. 13 Ustawy o Obrocie,
 3. zawierania umów o świadczenie Usług Maklerskich przez Dom Maklerski, w tym podejmowanie działań wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do zawarcia takiej umowy,
 4. przyjmowania zapisów na Instrumenty Finansowe, przyjmowania i przekazywania zleceń.

Wykonując wskazane wyżej czynności Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od klientów.

Agentami Domu Maklerskiego są:

 • Ciesielka Krzysztof (Rzeszów) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FinGuide Krzysztof Ciesielka, NIP: 7352223599, REGON: 524643258
 • Drążek Marek (Rzeszów) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eMDe expert Marek Drążek, NIP: 8132263433, REGON: 368404442
 • Filipek Krzysztof (Rzeszów) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIZONE KRZYSZTOF FILIPEK, NIP: 8181459627, REGON: 366640664
 • Hebel Tomasz (Gdańsk) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą T. H. Tomasz Hebel, NIP: 5841703406, REGON: 221120049
 • Kłeczek Małgorzata (Kraków) – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KŁECZEK MAŁGORZATA, NIP: 6281856120, REGON: 120548794
 • Lipińska Kamila (Warszawa) – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Lipińska, NIP: 9521803539, REGON: 366474220
 • Małek Łukasz (Wrocław) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WEALTH HUB ŁUKASZ MAŁEK, NIP: 9141467472, REGON: 380537808
 • Naczmański Radosław (Gdańsk) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Naczmański, NIP: 891 147 90 69, REGON: 389278580
 • Piwoński Paweł (Warszawa) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PETRAM CONSULTING – PAWEŁ PIWOŃSKI, NIP: 5271574721, REGON: 015225948
 • Seweryn Monika (Kraków) – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Seweryn, NIP: 6831211524, REGON: 121369823
 • Syczewski Jarosław (Białystok) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROSŁAW SYCZEWSKI, NIP: 5421378081, REGON: 369715606
 • Zieliński Grzegorz (Rzeszów) – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FAIR Finance Grzegorz Zieliński, NIP: 813 115 09 39, REGON: 366638489
Komunikat o przetwarzaniu danych osobowych przez agentów firmy inwestycyjnej