Tabela opłat i prowizji za świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny SA