Doradztwo
Inwestycyjne

Usługa, dzięki której po określeniu odpowiedniej Strategii
Inwestycyjnej otrzymasz rekomendacje inwestycyjne, które będą dążyły
do realizacji założonych celów. Zapewniamy dostosowane do potrzeb
portfele inwestycyjne i kompleksową obsługę przez naszych ekspertów.

Skontaktuj się z nami
header

Przed inwestycją

dokonujemy analizy sytuacji finansowej Klienta
oraz skupiamy się na określeniu:

1.

Celów
inwestycyjnych

2.

Poziomu akceptowanej
zmienności inwestycji

3.

Oczekiwanej
stopy zwrotu

W oparciu o uzyskane informacje tworzymy lub rekomendujemy odpowiednią strategię inwestycyjną, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym klienta

Rozpoczęcie inwestycji

Doradztwo inwestycyjne świadczone jest
jako modelowe lub indywidualne:

Doradztwo modelowe


Oparte o wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, reprezentujące pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji.

image
image

Doradztwo indywidualne


Możliwość stworzenia portfela „na miarę”, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji. Usługa oferowana od 2 mln złotych.

W ramach doradztwa inwestycyjnego otrzymasz profesjonalne analizy, komentarze i rekomendacje ekspertów zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji.


W oparciu o:
Analizy ekspertów
&
Rekomendacje tworzone
przez licencjonowanych
doradców inwestycyjnych

samodzielnie podejmiesz decyzje,
zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem.