Informacje dla klientów

Listy Punktów Subskrypcyjnych
Informacje na temat CERES Domu Inwestycyjnego SA oraz świadczonych usług maklerskich
Polityka klasyfikacji Klientów w CERES Domu Inwestycyjnym SA
Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji w CERES Domu Inwestycyjnym SA
Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez CERES Dom Inwestycyjny SA
Regulamin wybranych usług maklerskich w CERES Domu Inwestycyjnym SA
Regulamin zarządzania konfliktami interesów CERES Domu Inwestycyjnego SA
Tabela opłat i prowizji za świadczenie wybranych usług maklerskich przez CERES Dom Inwestycyjny SA

Tabele opłat TFI

TFI Allianz Duo – tabela opłat
TFI Allianz – tabela opłat
VIG/C-QUADRAT TFI – tabela opłat
Skarbiec TFI TOP Funduszy – tabela opłat
Skarbiec TFI Global SFIO – tabela opłat
Skarbiec TFI FIO – tabela opłat
Quercus TFI – tabela opłat
Ipopema TFI – tabela opłat
Investors TFI – tabela opłat
Generali TFI – tabela opłat