Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że EFIX Dom Maklerski S.A. zmienił nazwę na CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „Spółka”, „Dom Maklerski”)
Zmianie uległ również adres siedziby Spółki, aktualny przedstawiamy poniżej:
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa

Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą nową stroną internetową, adres strony internetowej Domu Maklerskiego z www.efixdm.pl zmienił się na www.ceresdi.pl. W związku ze zmianą adresu strony internetowej zmianie uległ także ogólny adres e-mail Domu Maklerskiego z biuro@efixdm.pl na biuro@ceresdi.pl.

INFORMACJA DLA DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW

W związku ze zmianą strategii biznesowej Dom Maklerski zdecydował o podjęciu działań mających na celu zakończenie świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z rynkiem FOREX i instrumentami CFD. Z tego powodu Spółka nie zawiera nowych umów w tym zakresie. Niezależnie od zakończenia działalności FOREX i CFD dotychczasowi Klienci mogą kontynuować swoje inwestycje na tym rynku korzystając z platform tradingowych: exeria.com, MT4 i AT Pro.
Jeżeli jesteś naszym Klientem i posiadasz rachunek u współpracującego z nami brokera oraz masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:
biuro@ceresdi.pl
tel. (22) 390 36 80

fax. (22) 370 29 68

Zapraszamy również do zapoznania się z aktualną ofertą CERES Domu Inwestycyjnego S.A.:
www.ceresdi.pl/oferta/