Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika 15.10.2019 r