Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ