Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 04.03.2016r. ZWZ na dzień 30.03.2016r.