Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 09.11.2017r. NWZ na dzień 05.12.2017r