Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 1.06.2018 r. ZWZA na dzień 28.06.2018 r.