Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 12.01.2018 r. NWZA na dzień 14.02.2018 r.