Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 18.09.2019 r. ZWZA na dzień 15.10.2019 r