Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ w dniu 02 lipca 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach