Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 5 grudnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu