Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach