Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 30 marca 2016 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach