Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu