Ogłoszenie zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 01.04.2020 roku o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.04.2020 roku