Opinia Zarządu CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej