Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie i wykonywania prawa głosu