Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu i wykonywania prawa głosu