Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. zaplanowane na dzień 13 sierpnia 2020 roku