Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 14 lutego 2018 roku